Företagsfakta koncernen

Piteå Näringsfastigheter är, tillsammans med Piteå Hamn, PiteBo, AB PiteEnergi, Pireva  en viktig del av Piteå Kommunföretag AB (PIKAB). Fakta om PnF koncernen i korthet

    • Piteå Näringsfastigheter AB har för närvarande 13 anställda
    • Förvaltar 40 fastigheter med en total lokalyta på ca 180 000 kvadratmeter
    • I våra lokaler arbetar fler än 2000 personer fördelade på drygt 200 företag

 

PnF koncernens ÅRSREDOVISNINGAR Räkenskapsår 2016.01.01 – 2016.12.31, finns att läsa nedan: