Företagsfakta koncernen

Piteå Näringsfastigheter är, tillsammans med Piteå Hamn, PiteBo, AB PiteEnergi, Pireva  en viktig del av Piteå Kommunföretag AB (PIKAB). Fakta om PnF koncernen i korthet

    • Piteå Näringsfastigheter AB har för närvarande 14 anställda
    • Förvaltar 40 fastigheter med en total lokalyta på ca 180 000 kvadratmeter
    • I våra lokaler arbetar fler än 2000 personer fördelade på drygt 200 företag

koncernstruktur 2016

 

PnF koncernens ÅRSREDOVISNINGAR Räkenskapsår 2015.01.01 – 2015.12.31, finns att läsa nedan: