Musikhögskolan har blivit energieffektivare

Skrivet den 11 november torsdag kl. 15.41  Musikhögskolan beräknas minska sin energiförbrukning med 1 140 000 kilowattimmar. För att lyckas med detta har PNF gjort stora investeringar i form av ombyggnationer av ventilation och uppvärmning samt helt ny belysning. Om 3,5 år ska investeringen vara återbetald. Idag är det viktigare än någonsin att hushålla med energi och att främja hållbar utveckling.Läs mer
?>