Bygget av Piteås nya Allhus är igång!

Skrivet den 01 januari 2014

Nu påbörjas bygget av Allhuset i kvarteret Stadsvapnet längs Storgatan. Huset kommer att uppföras i 4 våningar med ett garage i källarplan. Total byggyta ca 4 000 kvm.
Entreplan kommer att inrymma lokaler för kulturell verksamhet såsom konsthall, kreativ verkstad, möteslokaler samt restaurang och pub. Våning 2 inrymmer kontor för två tjänsteföretag (vakant kontorsyta 120 kvm återstår). Våning 3 består av 29 hotellrum.

Det nya huset kommer i fasad att efterlikna det gamla PDOL-huset mot gågatan för att sedan övergå till en modernare utformning ned mot Prästgårdsgatan. Material/fasad är i huvudsak trä och glas. Byggnationerna kommer att påbörjas i början av november. I första skedet påbörjas rivningsarbeten, dels rivs det gamla försvarsvärn som finns i kullen bakom museet och dels rivs det s k PDOL-huset. Därefter kommer schakt och spontningsarbeten att påbörjas. Allhuset beräknas stå klart våren 2015.

Byggherre: KB Stadsvapnet – Piteå Näringsfastigheter och Wallsténshus
Byggstart: November 2013
Färdigställt: Våren 2015
Totalentreprenör: Hellströms Bygg AB
Yta: ca 4 000 kvm (inkl garage under mark)
Beräknad byggkostnad: ca 70 mkr

Vid frågor ring eller maila:
Nina Sjömark, Marknadschef KB Stadsvapnet/PnF, tel. 0911- 930 02 mail: nina.sjomark@pnf.se
Kurt Nilsson, Fastighetschef KB Stadsvapnet/PnF tel 0911-933 86 mail: kurt.nilsson@pnf.se
Thomas Wallstén, Wallsténshus tel 070-548 65 63 mail: thomas@wallstens.se