Pågående underhålls- och ombyggnationsprojekt på Furunäset

Just nu pågår arbetet med att framtidssäkra Borgen på Furunäset. En tid framöver pågår därför arbetet med att dränera den långsida av Borgen som vetter mot Furunäsvägen. Till följd av detta kan det förekomma en del störningar, vad gäller möjligheten att parkera på denna sida av Borgen. Parallellt med detta arbete sker även den slutliga

Läs mer

Utbyggnad hos SunPine

I anslutning till SunPines befintliga kontor och fabrik på Haraholmens industriområde byggs nu fler kontor med tillhörande konferensutrymmen, våtutrymmen, lunchrum och omklädningsrum samt ett stort forskningslaboratorium. Utbyggnaden sker genom en tillbyggnad med nytt våningsplan ovanför det befintliga kontorsplanet och väntas vara färdig 2020. Piteå Näringsfastigheter äger fastigheten och utför utbyggnaden som SunPine hyr i sin

Läs mer

Trähallen

Det som i folkmun har kommit att kallas för Trähallen är fabriken som nu byggs av fastighetsbolaget Trähallen AB på Haraholmens industriområde.

Läs mer

Nytt hus blir ett lyft för Norrbottensmusiken

De har länge varit trångbodda men nu är det klart att Norrbottensmusiken får nya lokaler vid Acustium i Piteå. Om allt går bra kommer byggnaden att stå klar våren 2016. – Den största vinsten är att vi kommer att kunna samla alla delar av verksamheten på ett ställe, säger enhetschef Thomas Isaksson. Piteå Näringsfastigheter och

Läs mer

Vi bygger för framtiden

Piteå Näringsfastigheter har sedan starten tagit en aktiv roll som samhällsbyggare. Det har inneburit att vi alltid tittar framåt och försöker utveckla den kommun vi verkar i. I första hand är det givetvis kopplat till vårt uppdrag att verka för en ökad sysselsättning, men vår roll är också att skapa attraktiva miljöer för piteborna och andra aktörer som kommer hit. Det kan handla om att utveckla handeln men också satsningar på kultur eller framtidens teknik. Just nu jobbar vi därför med ett antal större projekt som vi hoppas kunna förverkliga i framtiden.

Läs mer

Allhuset

Nu har bygget av Allhuset i kvarteret Stadsvapnet längs Storgatan påbörjats. Huset kommer att uppföras i 4 våningar med ett garage i källarplan. Total byggyta ca 4 000 kvm.

Läs mer