Allhuset

Skrivet den 25 februari 2014

Nu har bygget av Allhuset i kvarteret Stadsvapnet längs Storgatan påbörjats. Huset kommer att uppföras i 4 våningar med ett garage i källarplan. Total byggyta ca 4 000 kvm.
Entreplan kommer att inrymma lokaler för kulturell verksamhet såsom konsthall, kreativ verkstad, möteslokaler samt restaurang och pub. Våning 2 inrymmer kontor för två tjänsteföretag (vakant kontorsyta 120 kvm återstår). Våning 3 består av 29 hotellrum.

Det nya huset kommer i fasad att efterlikna det gamla PDOL-huset mot gågatan för att sedan övergå till en modernare utformning ned mot Prästgårdsgatan. Material/fasad är i huvudsak trä och glas. Allhuset beräknas stå klart våren 2015.