Vi bygger för framtiden

Skrivet den 25 februari 2014

Piteå Näringsfastigheter har sedan starten tagit en aktiv roll som samhällsbyggare. Det har inneburit att vi alltid tittar framåt och försöker utveckla den kommun vi verkar i. I första hand är det givetvis kopplat till vårt uppdrag att verka för en ökad sysselsättning, men vår roll är också att skapa attraktiva miljöer för piteborna och andra aktörer som kommer hit. Det kan handla om att utveckla handeln men också satsningar på kultur eller framtidens teknik. Just nu jobbar vi därför med ett antal större projekt som vi hoppas kunna förverkliga i framtiden.