Hus för alternativ energi

I Piteå finns redan idag forskning som är världsledande inom alternativ energi. Det handlar mycket om fordonsbränslen som baseras på skogsråvara men även på annat som vindkraft och solenergi. Piteå har ambitionen att fortsätta att satsa på detta område och planer finns därför att bygga vidare på den bas som redan finns med ett ”Hus för alternativ energi” på universitetsområdet vid Luleå Tekniska Universitet i Piteå. Ett sådant hus skulle kunna innehålla lokaler för undervisning- och forskning samt ett ”visitors center” där man kan exponera allt som händer inom energiområdet. Vidare skulle företag med inriktning mot alternativ energi kunna vara verksamma här.