Pågående underhålls- och ombyggnationsprojekt på Furunäset

Skrivet den 13 oktober 2021

Just nu pågår arbetet med att framtidssäkra Borgen på Furunäset. En tid framöver pågår därför arbetet med att dränera den långsida av Borgen som vetter mot Furunäsvägen. Till följd av detta kan det förekomma en del störningar, vad gäller möjligheten att parkera på denna sida av Borgen.

Parallellt med detta arbete sker även den slutliga etappen av fönsterbyte på Furuvalvet, där bland annat Step In , Nordea och vårt kontorshotell huserar. Ett arbete som beräknas pågå en bit in på hösten.

I den gamla röda längan ned mot vattnet, i folkmun benämnd som Villa Utkiken, pågår sedan en tid tillbaka ombyggnationer för att anpassa delar av lokalerna för kontorsverksamhet. Arbetet med lokalerna förväntas pågå en bit in på kommande år (2022) då flytt av Piteå Näringsfastigheter ABs huvudkontor förväntas ske. Förutom Piteå Näringsfastigheters lokal kommer möjligheten för ytterligare företag att etablera sig i lokalerna, då ca 100m2 kommer finnas tillgängliga för uthyrning.