Trähallen

Skrivet den 20 september 2018

Det som i folkmun har kommit att kallas för Trähallen är fabriken som nu byggs av fastighetsbolaget Trähallen AB på Haraholmens industriområde.

Piteå Näringsfastigheter AB är huvudägare i fastighetsbolaget där Lundqvist Trävaru AB är delägare och kommer att inrymma sin tillverkning av byggsatser till bland annat förråd, garage, stall, fritidshus och villor. Fabriken ska stå färdig under hösten 2019 och då flyttar Lundqvist Trävaru in sin produktion från deras nuvarande lokaler i Öjebyn.

Trähallen byggs i direkt linje med Piteå Näringsfastigheters uppdrag om att främja arbetsmarknaden och öka sysselsättningen i Piteå Kommun genom att verka för ett livskraftigt näringsliv och där ibland äga- och förvalta fastigheter inom olika verksamheter, som i detta fall industriverksamhet.

Foton: Arkitekthuset Monarken nu en del av Norconsult AB