Utbyggnad hos SunPine

Skrivet den 24 september 2018

I anslutning till SunPines befintliga kontor och fabrik på Haraholmens industriområde byggs nu fler kontor med tillhörande konferensutrymmen, våtutrymmen, lunchrum och omklädningsrum samt ett stort forskningslaboratorium. Utbyggnaden sker genom en tillbyggnad med nytt våningsplan ovanför det befintliga kontorsplanet och väntas vara färdig 2020.

Piteå Näringsfastigheter äger fastigheten och utför utbyggnaden som SunPine hyr i sin helhet. I samband med utbyggnaden gör SunPine en egen investering och bygger en ny fabrik för att öka sin produktion av tallolja. Talloljan används till att göra Sveriges enda svanen-märkta diesel och är ett förnyelsebart bränsle.

Piteå Näringsfastigheter jobbar långsiktigt mot ett mer hållbart samhälle, bland annat med en minskad användning av fossila bränslen och samarbetet med SunPine inför deras satsning på förnyelsebart bränsle är ett starkt inslag i företagets miljöarbete.


Bilder: Arkitekthuset Monarken, nu en del av Norconsult AB