Utbyggnad hos SunPine

I anslutning till SunPines befintliga kontor och fabrik på Haraholmens industriområde byggs nu fler kontor med tillhörande konferensutrymmen, våtutrymmen, lunchrum och omklädningsrum samt ett stort forskningslaboratorium. Utbyggnaden sker genom en tillbyggnad med nytt våningsplan ovanför det befintliga kontorsplanet och väntas vara färdig 2020. Piteå Näringsfastigheter äger fastigheten och utför utbyggnaden som SunPine hyr i sin … Continue reading Utbyggnad hos SunPine