Blå kläder

Fastighet: Öjebyn, Hedens Industriområde
Adress: Kabelgatan 9

Hemsida: www.blaklader.com