Fortlax

Fastighet: Öjebyn, Mejselvägen/Nyckelvägen
Adress: Mejselvägen 15
Telefonnummer: 0911-900 60
Hemsida: Fortlax hemsida