Lilla Hjärtat Ideell förening

Fastighet: Öjebyn, Hedens Industriområde
Adress: Kabelgatan

Hemsida: http://lillahjartatipitea.se/