NCC Construction

Fastighet: Backens Industriområde
Adress: Batterigatan 10
Telefonnummer: 0911-23 25 11
Hemsida: http://www.ncc.se