NCC Construction

Fastighet: Backens Industriområde
Adress: Batterigatan

Hemsida: http://www.ncc.se