Piteå Hälsocentral, NLL

Fastighet: Piteå C, Kv Siken, Västergatan/Prästgårdsgatan
Adress: Prästgårdsgatan

Hemsida: http://www.nll.se