Nolia

Fastighet: Universitetsområdet/Piteå Science Park
Adress: Kunskapsallén 6C