Öjeby Glas & Aluminium

Fastighet: Öjebyn, Hedens Industriområde