Plexigruppen Sverige AB

Fastighet: Backens Industriområde
Adress: Batterigatan 10