Räddningstjänsten

Fastighet: Södra Hamnen
Adress: Kolugnsvägen 1
Telefonnummer: 0911-69 61 00
Hemsida: http://www.pitea.se/rtj