Vaxxa AB

Fastighet: Öjebyn, Hedens Industriområde
Adress: Kabelgatan 9

Hemsida: https://www.vaxxa.se/