Information till hyresgäster

PiteEnergi informerar:
Fjärrvärmeavbrott: Söndag den 8 september kl. 06.00 och 24.00
Inkopplingsarbeten på fjärrvärmenätet medför ett avbrott i Centrala stan, Backen, Annelund, Djupviken, Öjebyn, Degeränget, Bergsviken, Storfors, Furulund och Hortlax.
Under avbrottet påverkas värmen och varmvattnet. Kallvatten påverkas inte. Aktuell driftinfo hittar du här.

 

Pireva informerar:
Spolning av vattenledningsnätet sker etappvis från 15 september fram till mitten av oktober inom: Piteå centrum, Klubbgärdet, Svartudden, Strömnäs, Pitholm, Mossen, Munksund och Skuthamn. Det kan medföra lägre tryck i ledningarna, kortare vattenavbrott och missfärgat vatten under tiden som arbetet pågår. Det kan även förekomma störningar i större områden än just där spolning utförs.

Mer information hittar du här.