Viktig information om laddplatser för el- och hybridbilar

Antalet laddbara fordon ökar stadigt och vi vill naturligtvis göra vad vi kan för att främja nyttjandet och möta nya behov. Nu erbjuder vi våra hyresgäster ett antal laddplatser för el- och hybridbilar.

I ett första skede kommer det att finnas åtta uttag på Furunäset och lika många vid Acusticum/Piteå Science Park. Varje stolpe förses med en 16 amperes säkring med ett effektuttag på 3,7 kW. Laddplatserna avser långtidsladdning vilket innebär att den som hyr plats får en kod till en dedikerad laddningsstolpe. Dessa kommer att vara grönmålade och märkta med en skylt som anger att platsen endast får användas av el-/hybridbilar.

Observera att inga andra får ställa sig på dessa parkeringsplatser som, till skillnad från vanliga motorvärmarplatser, är personliga. Vänligen respektera detta.

 

laddplatser-2

Laddplatserna är förhyrda och personliga. Överträdelse innebär böter.

Stolpen hyrs på årsbasis till en kostnad av 7 200 kronor/år exkl. moms. Ett uttag på vardera området är reserverat för tillfälliga besökare. Dessa bokas på plats för varje enskilt tillfälle.

Kontakta oss för mer information och bokning.
Acusticum: Marina Wiklund, tel. 0911- 933 83 eller marina.wiklund@pnf.se.
Furunäset: Carina Lundström, tel. 0911-933 95 eller carina.lundstrom@pnf.se.
Tekniska frågor besvaras av drifttekniker Anders Sundqvist på tel. 0911-933 88.

laddplatser-1

Vår drifttekniker Anders Sundqvist svarar gärna alla tekniska frågor.