Haraholmens Industriområde

I maj 2010 invigdes världens första talldieselfabrik som drivs av vår hyresgäst Sunpine. Fabriken producerar diesel från förnyelsebar skogsråvara.

På Haraholmens industriområde finns även fastigheten där Lundqvist Trävaru driver husfabrik, som invigdes i början av 2020.

Vi är hyresgäster här: