Haraholmens Industriområde

I maj 2010 invigdes världens första talldieselfabrik. Fabriken (Sunpine) producerar diesel från förnybar skogsråvara.

Vi är hyresgäster här: