Kontakt

Piteå Näringsfastigheter AB Besöksadress Belonasvängen 2B, 941 52 Piteå Postadress Box 743, 941 28 Piteå Fakturaadress ”Bolagsnamn”, Box 130, 941 23 Piteå På fakturorna skall alltid anges beställare, referens, vilken fastighet/adress som avses samt i förekommande fall projektnummer. Använd följande mailadress vid elektronisk faktura: efaktura@pnf.se

Faktureringsinformation för leverantörer:

http://www.pnf.se/wp-content/uploads/2017/02/Koncernbeskrivning-med-obj-och-adresser-PNF-2017-02-08.pdf

 

Kurt Nilsson

Kurt Nilsson, Fastighetschef

0911-933 86
fornamn.efternamn@pnf.se
Marcus Edlund

Marcus Edlund, Drift- & underhållsansvarig

0911-933 79
fornamn.efternamn@pnf.se
Annika Bergstedt

Annika Bergstedt, Ekonomichef

0911-933 89
fornamn.efternamn@pnf.se
Johannes Lidström

Johannes Lidström, Marknadsansvarig

0911-933 91
fornamn.efternamn@pnf.se
Jenny Bergman, Marknadskoordinator

Jenny Bergman, Marknadskoordinator

0911-933 99
fornamn.efternamn@pnf.se
Lena Ahlqvist – Vaattovaara

Lena Ahlqvist – Vaattovaara, VD assistent

0911-933 82
fornamn@pnf.se
Marina Wiklund

Marina Wiklund, Controller

0911-933 83
fornamn.efternamn@pnf.se
Carina Engberg

Carina Engberg, Administrativ assistent

0911-933 94
fornamn.efternamn@pnf.se
Carina Lundström

Carina Lundström, Ekonomiassistent

0911-933 95
fornamn.efternamn@pnf.se
Susanne Grundberg

Susanne Grundberg, Ekonomiassistent

0911-933 93
fornamn.efternamn@pnf.se
Anders Sundqvist

Anders Sundqvist, Drifttekniker

0911-933 88
fornamn.efternamn@pnf.se
Bo Filipp

Bo Filipp, Drifttekniker

0911-933 84
fornamn.efternamn@pnf.se
Johan Söderlund

Johan Söderlund, Drifttekniker

0911-933 87
fornamn.efternamn@pnf.se
Örjan Andersson

Örjan Andersson, Fastighetsskötare

0911-933 80
fornamn.efternamn@pnf.se

Vid ärenden som specifikt rör Piteå Science Park och Studio Acusticum, kontakta företagsbyn.

0911-930 06
studioacusticum@pitea.se