Kontakt

Piteå Näringsfastigheter AB

Besöksadress
Furunäset Företagsby
Huvudentrén till Borgen
Belonasvängen 2B
941 52 Piteå

Öppettider
7.00-16.00
Lunch: 11.00-12.00

Föranmäl gärna ditt besök för ärenden med nycklar till info@pnf.se
Ingen nyckelutlämning på onsdagar

Postadress
Box 743
941 28 Piteå

Fakturaadress
”Bolagsnamn”
Box 130
941 23 Piteå 

På fakturorna skall det alltid anges beställare, referens, vilket bolag/fastighet/adress som avses samt i förekommande fall även projektnummer. Här kan du som leverantör hitta faktureringsinformation till din faktura:

PnF Bolag, fastigheter & adresser

Använd följande mailadress vid elektronisk faktura: efaktura@pnf.se

Inköp
PnF är en del av Piteå kommunföretags gemensamma inköpsfunktion. Inköpsfunktionen är bolagsöverskridande och hanterar upphandlingar av avtal och andra inköpsrelaterade ärenden. Inköpsavdelningen följer en central inköpsprocess och säkerställer att våra avtalsleverantörer följer och uppfyller ställda krav.

Vill du bli en av våra leverantörer eller veta mer om våra inköpsprocesser, vänligen kontakta inköpsavdelningen via inkop@pnf.se 

Kurt Nilsson

Kurt Nilsson, Fastighetschef

0911-933 86
fornamn.efternamn@pnf.se
Marcus Edlund

Marcus Edlund, Drift- & underhållsansvarig

0911-933 79
fornamn.efternamn@pnf.se
Annika Bergstedt

Annika Bergstedt, Ekonomichef

0911-933 89
fornamn.efternamn@pnf.se
Johannes Lidström

Johannes Lidström, Marknadsansvarig

0911-933 91
fornamn.efternamn@pnf.se
Jenny Bergman

Jenny Bergman, Marknadskoordinator

0911-933 99
fornamn.efternamn@pnf.se
Marina Wiklund

Marina Wiklund, Controller

0911-933 83
fornamn.efternamn@pnf.se
Carina Engberg

Carina Engberg, Administrativ assistent

0911-933 94
fornamn.efternamn@pnf.se
Carina Lundström

Carina Lundström, Ekonomiassistent

0911-933 95
fornamn.efternamn@pnf.se
Susanne Grundberg

Susanne Grundberg, Ekonomiassistent

0911-933 93
fornamn.efternamn@pnf.se
Anders Sundqvist

Anders Sundqvist, Drifttekniker

0911-933 88
fornamn.efternamn@pnf.se
Johan Söderlund

Johan Söderlund, Drifttekniker

0911-933 87
fornamn.efternamn@pnf.se
Bo Filipp

Bo Filipp, Drifttekniker

0911-933 84
fornamn.efternamn@pnf.se
Niklas Lundman

Niklas Lundman, Fastighetsskötare

0911-933 80
fornamn.efternamn@pnf.se

Ärenden gällande Piteå Science Park och Studio Acusticum, kontakta:

0911-930 06
receptionen@piteasciencepark.se