För hyresgäster

Här har vi svarat på de allra vanligaste frågorna vi får från våra hyresgäster. Mer information finner du i dokumentet Information till hyresgäster, läs den och sprid informationen bland dina anställda. Hittar du inte det du söker är du varmt välkommen att kontakta oss.

Vilka åtaganden har jag som hyresgäst?
Du hyr din lokal av AB Furunäsets Fastigheter. I det upprättade kontraktet finns både dina och våra rättigheter och skyldigheter beskrivna och de är viktiga att känna till. Förutom att betala hyran i tid ansvarar du som hyresgäst för att sköta din hyrda lokal på bästa sätt. Som exempel ska du bekosta underhåll av ytskikt på golv, putsa fönster och byta trasiga lysrör och lampor medan vi ansvarar för snöröjning, sandning och städning av gemensamma utrymmen som entréer, kök och toaletter där det förekommer. Fler åtaganden hittar du i vår  kontraktsbilaga ”Invändigt underhåll och särskilda bestämmelser”.

För allas trivsel och säkerhet är det viktigt att alla hyresgäster håller god ordning både inomhus och utomhus. Det gäller naturligtvis också oss. Särskilt noga är det i gemensamma utrymmen och kring nödutgångar och korridorer som aldrig får vara blockerade.

Hur får jag tag i nycklar till min lokal?
Nycklar till ditt kontor/lokal kvitteras och hämtas ut hos Carina Engberg på kontoret Piteå Näringsfastigheter AB med besöksadress Belonasvängen 2B i huvudentrén till Borgen. Föranmäl gärna ditt ärende gällande nycklar till info@pnf.se.

Som standard kan du kvittera ut tre nycklar. Behöver du fler ordnar vi det men du kan själv få stå för kostnaden. En utkvitterad nyckel betyder ansvar. På den nyckelkvittens som du signerar vid hämtning av nycklar framgår dessa tydligt. Läs igenom noga. Kom ihåg att alltid låsa din lokal när du inte är där.

Vart kan jag parkera?
Parkeringsplatser finns det gott om kring Furunäset Företagsby och de är fria att använda. Var dock noga med att läsa och följa skyltarna annars finns risk för parkeringsböter. Observera att parkeringsplatserna endast får användas av registrerade fordon. De får alltså inte fungera som uppställningsplats för avställda fordon. Vill du använda motorvärmare kan du läsa mer om det nedan.

Hur får jag tillgång till motorvärmare?
Om du vill använda motorvärmare tecknar du ett separat kontrakt. Kontakta Piteå Näringsfastigheter AB på 0911-933 95 så ordnar vi kontraktet för påskrift. Vid tecknandet får du en personlig kod som du sedan använder för att aktivera stolpen där du har parkerat. Aktiveringen gör du enklast genom att skriva adressen mv.pnf.se i din webbläsare på dator eller i din smartphone. Du tar dig även dit via vår hemsida www.pnf.se.

När du kommit in på sidan väljer du den parkering du använder och skriver in platsnummer och din kod. Därefter väljer du vilken tid du ska åka hem och verkställer. Du kan också välja att ringa 0911-178 18 för att aktivera.

Motorvärmarsystemet är temperaturstyrt, vilket gör att ju kallare det är ute ju tidigare aktiveras stolpen. Allt för att din bil ska vara varm när du åker hem. Som längst går motorvärmaren i fyra timmar + en eftersläpningstid.

Ingår bredband i kontraktet?
I ditt kontrakt ingår inte bredbandsuppkoppling. Det är alltså upp till dig att teckna avtal med den leverantör du vill ha. PiteEnergi, som driftsätter och underhåller nätet, erbjuder abonnemang i samarbete med ett antal tjänsteleverantörer. Mer information om dem hittar du på www.piteenergi.se. Du kan också kontakta Peter Bäcklund för att få hjälp att välja rätt operatör. Honom når du på 0911-648 43 eller via e-post till peter.backlund@piteenergi.se.Om något krånglar ringer du 0911-648 00 eller skickar e-post till drift@piteenergi.se

Vad gäller för skyltning?
I samband med inflyttning ordnar vi så att ert företagsnamn syns på våra orienteringstavlor som finns i anslutning till byggnaderna.

På vissa fastigheter kan det vara möjligt att sätta upp egen skylt på fasaden, men då krävs godkännande av oss som hyresvärd samt att inlämnat skyltlov till kommunen beviljas. Alla kostnader kring skyltning såsom skyltlov, skyltmontering, belysning och underhåll betalas av hyresgästen. Hyresgästen förbinder sig att följa vid för tiden gällande regler för skyltning avseende placering, färg, utformning och framtoning.

Uppsättning av övrigt (brevlådor, reklam etc.) får ej förekomma på och i fastigheten utan hyresvärdens medgivande.

Har du övriga frågor är du välkommen att kontakta oss på 0911-933 85 eller info@pnf.se