För hyresgäster

Vi finns alltid nära

Hos oss på Piteå Näringsfastigheter står ni som hyresgäst alltid i centrum. Vi har resurserna att ta hand om er på bästa sätt. För att lokalerna skall passa er så bra som möjligt bygger vi om, till eller ibland helt nytt. Allt för att optimera dem utifrån era behov.

En annan viktig del är servicen. Våra tekniker är ständigt ute och besöker våra kunder för att hjälpa dem och lyssna av deras behov. Skulle det hända något kan hyresgästen enkelt registrera detta via telefon eller via felanmälan här på webben. Detta går sedan ut till tekniker eller underleverantörer som skyndsamt åtgärdar problemet.

Linda Rosén, VD