För hyresgäster

Vi finns alltid nära

Hos oss på Piteå Näringsfastigheter står du som hyresgäst alltid i centrum. Vi har resurserna att ta hand om dig på bästa sätt. För att lokalerna skall passa dig så bra som möjligt bygger vi om, till eller ibland helt nytt. Allt för att optimera dem utifrån dina behov.

En annan viktig del är servicen. Våra tekniker är ständigt ute och besöker våra kunder för att hjälpa dem och lyssna av deras behov. Skulle det hända något kan hyresgästen enkelt registrera detta via telefon eller via felanmälan här på webben. Detta går sedan ut till tekniker eller underleverantörer som snabbt åtgärdar problemet.

Kurt Nilsson, Fastighetschef

JS17