Styrelse

Styrelsen för Piteå Näringsfastigheter är tillsatt av kommunfullmäktige i Piteå kommun och speglar dess partipolitiska sammansättning. Styrelsen har sju ledamöter inklusive ordförande Peter Roslund. Ordförande: Peter Roslund  (S) Vice ordförande:  Brith Fäldt  (V) Ledamot: Annica Lundgren (S) Ledamot: Sten Olsson (M) Ledamot:  Anders Nyström  (S) Ledamot: Martin Åström (NS) Ledamot: Olof Hammarbäck (KD).  Mandatperioden avser  år 2015-2019.

Styrelsen från vänster: Olof Hammarbäck, Sten Olsson, Anders Nyström, Peter Roslund Sittande från vänster: Brith Fäldt, Annica Lundgren Saknas på bilden gör Martin Åström.

Styrelsen från vänster: Olof Hammarbäck, Sten Olsson, Anders Nyström, Peter Roslund              Sittande från vänster: Brith Fäldt, Annica Lundgren Saknas på bilden gör Martin Åström.