Styrelse

Styrelsen för Piteå Näringsfastigheter AB är tillsatt av kommunfullmäktige i Piteå kommun och speglar dess partipolitiska sammansättning. Styrelsen har sju ledamöter samt ordförande. Mandatperioden avser år 2019-2023.

Ordförande: Helena Stenberg (S)
Vice ordförande: Anders Nyström (S)
Ledamot: Jonas Vikström (S)
Ledamot: Mikael Borgh (V)
Ledamot: Liselott Seldén (C)
Ledamot: Åsa Nordmark (M)

Ledamot: Martin Åström (SJV)

Ledamot: Linda Lundberg-Nilsson ( VD, Norrbottens Handelskammare)