Våra fastigheter

Här finns alla våra fastigheter. Klicka på kartan eller scrolla ned för att läsa mer detaljerad information om varje fastighet.

Backens Industriområde

Lokaltyp: Industrilokal

Adress: Batterigatan

Läs mer

Berget/Piteå Science Park

Lokaltyp: Företagsby

Adress: Kunskapsallén 14, Piteå

Läs mer

Bergsviken, Tallheden

Lokaltyp: Annat

Adress: Yrkesvägen/Ljungvägen, Bergsviken

Läs mer

Furunäset Företagsby

Lokaltyp: Annat

Adress: Furunäsvägen

Läs mer

Haraholmens Industriområde

Lokaltyp: Industrilokal

Adress:

Läs mer

Norrfjärden

Lokaltyp: Industrilokal

Adress: Bygelgatan

Läs mer

Piteå C Stadsvapnet

Lokaltyp: Annat

Adress: Storgatan/Prästgårdsgatan/Aronsgatan, Piteå

Läs mer

Piteå C, Kv Siken, Västergatan/Prästgårdsgatan

Lokaltyp: Annat

Adress: Prästgårdsgatan 40

Läs mer

Pitholmens Industriområde

Lokaltyp: Industrilokal

Adress: Traversvägen 4

Läs mer

Rondellens Industriområde

Lokaltyp: Industrilokal

Adress: Verkstadsgatan

Läs mer

Rosvik

Lokaltyp: Industrilokal

Adress: Formvägen 2

Läs mer

Södra Hamnen

Lokaltyp: Annat

Adress: Kolugnsvägen 1

Läs mer

Öjebyn, Framnäs/Grans

Lokaltyp: Annat

Adress: Granavavägen

Läs mer

Öjebyn, Hamnviken

Lokaltyp: Industrilokal

Adress: Fibervägen

Läs mer

Öjebyn, Hedens Industriområde

Lokaltyp: Industrilokal

Adress: Kabelgatan 9/Garagevägen 2, Öjebyn

Läs mer

Öjebyn, Mejselvägen/Nyckelvägen

Lokaltyp: Industrilokal

Adress: Mejselvägen 7/Nyckelvägen 2, Öjebyn

Läs mer

Öjebyn, Myran

Lokaltyp: Industrilokal

Adress: Gammelstadsvägen

Läs mer

Öjebyn, Öhns Industriområde

Lokaltyp: Industrilokal

Adress: Hammarvägen

Läs mer