Företagsfakta koncernen

Piteå Näringsfastigheter är, tillsammans med Piteå Hamn, PiteBo, PiteEnergi, Pireva, Piteå Science Park och Nolia en viktig del av Piteå Kommunföretag AB (PIKAB).

Fakta om PnF-koncernen i korthet:

    • Piteå Näringsfastigheter AB har för närvarande 15 anställda
    • I koncernen finns 10 bolag
    • Förvaltar 40 fastigheter med en total lokalyta på ca 185 000 kvadratmeter
    • I våra lokaler arbetar fler än 2000 personer fördelade på drygt 200 företag

Koncernstruktur 2019

ÅRSREDOVISNINGAR för PnF-koncernen för räkenskapsåret 2019.01.01 – 2019.12.31 finns att läsa nedan:

Piteå Näringsfastigheter AB ÅR 191231

AB Furunäsets Fastigheter ÅR 191231

KB Stadsvapnet ÅR 191231

Fermaten KB ÅR 191231

Nevatko AB ÅR 191231

Hedfastigheter AB ÅR 191231

Norrfab AB ÅR 191231

Svenska Kompositbyn KB ÅR 191231

Trähallen AB ÅR 191231