Företagsfakta koncernen

Piteå Näringsfastigheter är, tillsammans med Piteå Hamn, PiteBo, AB PiteEnergi, Pireva, Piteå Science Park   en viktig del av Piteå Kommunföretag AB (PIKAB). Fakta om PnF koncernen i korthet

    • Piteå Näringsfastigheter AB har för närvarande 15 anställda
    • Förvaltar 40 fastigheter med en total lokalyta på ca 180 000 kvadratmeter
    • I våra lokaler arbetar fler än 2000 personer fördelade på drygt 200 företag

 

 Koncernstruktur 2018

PnF koncernens ÅRSREDOVISNINGAR Räkenskapsåret 2018.01.01 – 2018.12.31, finns att läsa nedan:

Piteå Näringsfastigheter AB ÅR 181231

AB Furunäsets Fastigheter ÅR 181231

KB Stadsvapnet ÅR 181231

Fermaten KB ÅR 181231

Nevatko AB ÅR 181231

Hedfastigheter AB ÅR 181231

Norrfab AB ÅR 181231

Svenska Kompositbyn KB ÅR 181231

Trähallen AB ÅR 181231